Dar humanitárnej pomoci v hodnote 7 000€

Popis udalosti:

Finančný dar humanitárnej pomoci bol naším Lions Club Košice Cassovia distribuovaný pre cca 800 utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Rozdistribuované finančné prostriedky boli dar z Lions Club Rhein-Wied Germany v hodnote 7 000 €

Galéria: