Členovia a funkcionári klubu

Členovia klubu

Ing. Marián Albert, MBA

Mgr. Romana Birošová, MBA

Ing. Jana Bubenková

Mgr. Jaroslav Dzurik

Mgr. Jaroslav Dzurik ml.

Ing. Marek Eliáš, MBA

Ing. Slavomír Feč

Antonio Raffaele Iannaccone

Ing. Daniel Janšo

JUDr. Daniel Kollár

Jaroslav Kratochvíl st.

Ing. Dušan Moskaľ

Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA

Ing. Martin Riško

Ingrid Rišková, MBA

Ing. Radoslav Robeš

Ing. Daniel Rochlitz, MBA, LL.M.

Mgr. Katarína Rochlitzová, MBA

Ing. Miriam Šľachtová

RNDr. Peter Szedlák

MUDr. Peter Szedlák, MBA

Ing. Peter Toronský

Funkcionári klubu

Prezident

Mgr. Romana Birošová, MBA

 

1. viceprezident, sekretár a ceremoniár

Ing. Slavomír Feč

 

2. viceprezident a poverenník pre aktivity klubu

JUDr. Daniel Kollár

 

Pokladník, riaditeľ pre členstvo a Immediate past president

Ing. Dušan Moskaľ

 

Poverená pre kontakt s verejnosťou

Ing. Miriam Šľachtová

 

Poverená pre výmenu mládeže

Mgr. Katarína Rochlitzová, MBA

 

Správca webu a správca Facebooku

Antonio Raffaele Iannaccone

 

Charter members

Charter members
(zakladajúci členovia klubu)

Ing. Marián Albert, MBA

Mgr. Romana Birošová, MBA

Ing. Jana Bubenková

Mgr. Jaroslav Dzurik

Mgr. Jaroslav Dzurik ml.

Ing. Marek Eliáš, MBA

Christopher Scott Ezell

Ing. Slavomír Feč

Antonio Raffaele Iannaccone

JUDr. Daniel Kollár

Jaroslav Kratochvíl ml.

Jaroslav Kratochvíl st.

Ing. Dušan Moskaľ

Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA

Ing. Martin Riško

Ingrid Rišková, MBA

Ing. Daniel Rochlitz, MBA, LL.M.

Mgr. Katarína Rochlitzová, MBA

Ing. Miriam Šľachtová

Ondrej Švec

MUDr. Peter Szedlák, MBA

RNDr. Peter Szedlák

Ing. Peter Toronský

Charter funkcionári klubu

Charter prezident

Ing. Daniel Rochlitz, MBA, LL.M.

 

Charter secretary

Mgr. Jaroslav Dzurik