Vitamínový balíček pre zamestnancov nemocníc v prvej línii

Popis udalosti:

Spoločnosť v tejto neľahkej dobe COVID19 upriamila pozornosť na zdravotníkov v prvej línii, avšak akosi sme možno z neznalosti veci neupriamili pozornosť aj na ostatných zamestnancov nemocníc, ktorí sú taktiež v „prvej línii“, avšak práca týchto zamestnancov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice je rovnako dôležitá a nenahraditeľná pre správny chod a fungovanie nemocnice.

 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – pracovisko Technické oddelenie – Referát odpadového hospodárstva, záhrady a ovzdušia boli od začiatku „COVID19“ v plnom nasadení vrátane víkendov:

 

– príprava kliník na reprofilizáciu lôžok (nekonečné sťahovanie, príprava kliník a pavilónu č. II, ktorý už bol mimo prevádzky. Tieto práce sa vykonávali 7 dní v týždni),

 

– presuny diagnostických prístrojov medzi jednotlivými klinikami za účelom vyšetrení „COVID“ pacientov,

 

– rozvoz obalových materiálov na uskladnenie „COVID“ odpadu,

 

– rozvoz CO2 po klinikách,

 

– zber a balenie nebezpečného odpadu, bezpečná príprava odpadu na jeho ďalšie nakladanie – likvidáciu,

 

– v zimnom období spojazdnenie chodníkov a ciest pre zamestnancov a pacientov.

Galéria: