Účasť na dražbe bábik klubu Kiwanis

Popis udalosti:

Náš klub sa aktívne zúčastnil na dražbe bábik klubu Kiwanis. Vydražili sme krásne bábiky a výťažok z ich predaja bol použitý na charitatívne účely priamo klubom Kiwanis.